دسترسی سریع

2

4_2

10_1

8

7

5_1

9

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم کنفرانس
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/09/15
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف »
1396/08/30
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/09/24
برگزاری کنفرانس »
1396/09/25
پوستر کنفرانس
تمدید مهلت ارسال مقالات
1396/09/11

باتوجه به درخواست پژوهشگران عزیز مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۲۰ آذر ماه ۹۶ تمدید گردید